Προσωπικά Δεδομένα [GDPR]

Προσωπικά Δεδομένα

GDPR

Ο ιστότοπός μας συμμορφώνεται πλήρως με τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων σας.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μέσω του ιστότοπού μας χρησιμοποιούνται μόνο για εσωτερικούς σκοπούς και για στατιστικά δεδομένα. Δεν αναδιανέμουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους.

Τα δεδομένα παραμένουν στους διακομιστές και στο datacenter που είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τον GDPR.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε για τις παραγγελίες σας παραμένουν προστατευμένα και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διασφάλιση της σωστής διαδικασίας των παραγγελιών μας, ενώ τα στοιχεία της κάρτας σας δεν αποθηκεύονται στο σύστημά μας.